Top

Sterke leidinggevenden nodig

Case By CaseCoaching Sterke leidinggevenden nodig

Sterke leidinggevenden nodig

Artikel van Guy Delforge in Made in Vlaams Brabant.be  http://www.madeinvlaamsbrabant.be/nieuws/geert-serneels-er-is-nood-aan-sterke-leidinggevenden/

Voormalig Jobatdirecteur Geert Serneels uit Kessel-Lo verzamelde zijn expertise, vormde zich om tot business coach en is voortaan aan de slag als algemeen directeur van Case by Case. Hij zegt dat er duidelijk nood is aan sterke leidinggevenden.

“Deze week waren er enkele verontrustende krantenkoppen”, zegt Serneels. “Denk maar aan ‘Je baas bezorgt je burn-out ‘ of ‘Burn-out is vooral de schuld van de baas’. Veel mensen herkennen wellicht de situatie van op de werkvloer: de expert die doorgroeit naar een rol als leidinggevende. Zij of hij kan maar moeilijk afstand nemen van de vroegere operationele rol en houdt ‘het managershoofd’ maar net boven water. Het vervolg laat zich raden. Stress op alle niveaus, geen people management, een gebrek aan wederzijdse dialoog. Kortom, de relatie tussen de manager en de medewerkers verzuurt. Geen winnaars, enkel verliezers.”

“Het is de hoogste tijd om hier verandering in te brengen”, zegt Serneels. “In eenvrij snel veranderende omgeving wordt er veel verwacht van leidinggevenden. Het managen van je team, een marktanalyse uitvoeren, het zakencijfer opvolgen, budgetten opmaken, processen in kaart brengen, een lange termijnvisie ontwikkelen. Het hoort er allemaal bij. Als manager is het niet evident om vandaag alles draaiende te houden.”

“Individuele business coaching helpt de manager concreet bij het invullen van die leidinggevende rol”, zegt Serneels. “Via een aanpak op maat scherpen we de competenties, het EQ en de communicatievaardigheden aan van de leidinggevende zodat die snel in dialoog treedt met zijn medewerkers en kan uitgroeien tot een coachende people manager. We gaan uit van de leefwereld van de betrokken manager, luisteren naar zijn verhaal en ontwikkelen de specifieke competenties van de leidinggevende. De aanpak is concreet, functioneel en via opdrachten, simulaties en reflectie-oefeningen krijgt de manager tools aangereikt waarmee hij meteen aan de slag kan.”